artcenter logo

شیوه انتزاعی

تاریخ انتشار : نوامبر 18, 2020
دسته بندی : لوگو
زمان مطالعه : 10 دقیقه

در یک تصویر انتزاعی، بر خلاف رمز یا سمبل، لزومی ندارد که معنای خارجی خاصی داشته باشد. اگر آنچه را که می بینیم آن قدر ساده کنیم تا فقط عناصر اولیه آن باقی بماند در واقع این همان عمل انتزاعی کردن تصویر است و اهمیت آن برای فهم و ساختن پیامهای بصری بار ها بیشتر است. هرچه شبیه سازی در یک خبر بصری بیشتر باشد مطالبی که از آن استنباط می شود و مشخص تر و در تنیجه محدودتر است و هرچه انتزاعی تر باشد آن مطالب وسیع تر و کلی تر می شود. در واقع انتزاعی کردن در زمینه های بصری، نوعی ساده کردن به منظور رسیدن به معنایی عمیق تر و پالایش یافته تر است. همان طور که قبلا اشاره شد انسان به خاطر نوع کارکرد خواسش طبیعتا از جزئیات تصویری که می بیند صرف نظر می کند تا بتواند وضعیت تعادل و سایر روابط بصری در آن تصویر را تشخیص دهد. ولی حالات انتزاعی فقط به صورت نهفته در شبیه سازی ها و طبیعت وجود ندارد، بلکه طراح یا هنرمند می تواند یک تصویر صرفا انتزاعی نیز به وجود آورد که هیچ نوع رابطه ای با پدیده های آشنای موجود در محیط نداشته باشد؛ و این شکل انتزاعی نیز خالص است. مکتب نقاشی انتزاعی در قرن بیستم شکوفا شد، و نقاشی مانند پیکاسو در زمره هنرمندان این مکتب بود. سبک کار شخص پیکاسو از اکسپرسیونیسم تا کلاسیک و شبه انتزاعی تا انتزاعی کامل گسترش یافت. از طرفی، او تصاویر واقع گرایانه ای نیز ساخت که قابل تشخیص بودند و فقط بعضی عناصر بصری را در آنها دستکاری می کرد تا بر نور و رنگ تاکید بیشتری شود؛ و از طرف دیگر، در بعضی کارهایش آنچنان شوقی نسبت به شبیه سازی از خود نشان می داد که یاد آور نقاشی کلاسیک است که اندکی در آنها اغراق شده و انسانهایی که در این تابلو ها هستند حالت خداگونه ای و اسطوره ای پیدا کرده اند . با این وصف او در تصویر کردن واقعیت خود را کاملا آزار می دید و در بسیاری از کارهایش تصویر از حالت شبیه سازانه کاملا دور شده است و سرانجام دذر پاره ای از نقاشیهایش در برای ایجاد فضا، سایه-روشن، رنگ، بافت و تعادل کامل از شبیه سازی به طور کامل دست شسته و در نقاشی های او هرگونه ارتباز با پدیده های آشنای خارجی قطع گردیده است. پیکاسو در این سبک بصری آخر فقط به مسایل ترکیب بندی یا کومپوزیسیون ، و محتویات طرح به طور خالص پرداخته است. مسیر تکاملی که پیکاسو پیموده – از خلق آثاری که با دقت و حوصله زیاد از روی طبیعت کشیده شده تا خلق آثاری که فقط جنبه های مختلفی از یک جریان واحدند. طی این مسیر را شاد بتوان آشکار تر در آثار تورنر(Mollord William Turner/Joseph)، نقاش انگلیسی 1775-1851 م، مشاهده کرد. او در جوانی هنر خود را همچ.ن خبرنگاری بسیار دقیق به کار می بست و تمام جزئیات را در نقاشی هایش ترسیم می کرد تا دوران خودش را به صورت تصویر ضبط کند. ولی به تدریج علاقه اش نسبت به روش هایی که در نقاشیهای خود در آن استفاده می کرد بیشتر شد و به خصوص از طرح خای اجمالی یا اسکیسهای خود کم کم کار های او از صورت شاهکار های شبیه سازانه به آثاری رسید که بسیار آزاد و تجربی بودند و سرانجام به جایی رسید که نقاشیهایش حالت انتزاعی کامل پیدا کرد و بقایای شبیه سازیها از دنیای خارج در آنها به حداقل ممکن کاهش یافت.  

سایر مقالات

اصول طراحی کاتالوگ

141 روز پیش
|
زمان مطالعه : 20 دقیقه

آموزش طراحی کاتالوگ

141 روز پیش
|
زمان مطالعه : 5 دقیقه